Zpracování osobních údajů

Sdělením osobních údajů, udělujete souhlas Michalovi Sütö dále jako fotografovi, se sídlem Čimelice 243, Čimelice 398 04, IČ: 73891932. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Písek (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) GDPR (General Data Protection Regulation) zpracovával tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Mimo osobní údaje se dále zpracovávají informace týkající se počtu fotografovaných osob, termín a místo focení, počet upravených fotografií, výběr lokality nebo ateliéru, styl focení a případně doručovací adresa pro zaslání tištěných fotografií.

Informace v elektronické formě jsou archivovány prostřednictvím emailu ( poštovním serveru ) nebo telefonu na nezbytně nutnou dobu, maximálně však 2 let a jsou chráněny heslem a otiskem prstů ). Doručovací adresa, která je uvedena v podacím lístku nebo na faktuře jsou v účetní evidenci dle zákona archivovány na dobu minimálně 3 let v uzavřené skříni, v uzamčené místnosti.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, kdo zpracovává osobní údaje, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto informace nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů.

Soubory cookies, které jsou zabezpečeny heslem na webu www.mikysuto.cz nezpracovávám.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Michala Sütö ( fotograf@mikysuto.cz ) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.