GDPR

Sdělením osobních údajů, udělujete souhlas Michalovi Sütö dále jako fotografovi, se sídlem Čimelice 243, 398 04 Čimelice, IČ: 73891932. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Písek (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) GDPR (General Data Protection Regulation) zpracovával tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.

Informace v elektronické formě jsou archivovány prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo iCloudu na nezbytně nutnou dobu a jsou chráněny heslem a otiskem prstů. Informace v tištěné podobě jsou archivovány na dobu minimálně 3 let v uzamčené skříni a v uzamčeném prostoru.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, kdo zpracovává osobní údaje, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto informace nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Michala Sütö ( fotograf@mikysuto.cz ) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.